Stravování ve škole

Ve škole je možné pro žáky zakoupit stravenky na dotované obědy.


Poslední odhlášky na měsíc červen proběhnou 26. 6. 2017 do 8:00 hod.

 
Prodej stravného na červen 2017 se uskuteční v družině ZŠ:
26. 05. 2017 v době od 7:15 - 7:55, 9:35 - 9:55 hod.
30. 05. 2017 v době od 7:15 - 7:55, 9:35 - 9:55 hod.
  
věková skupina     počet dnů    částka na den       celkem                        
 1.–4. tř. 22  20 Kč 440 Kč
 5.–8. tř.   22  22 Kč 484 Kč
 9. tř. 22  25 Kč 550 Kč

Odhlašování jídla

Jídlo se odhlašuje den předem, nejpozději do 13:30 hod. Odhlášku lze provést telefonicky na čísle 775881255 u paní sekretářky Moniky Meyerové nebo emailem na adrese monika.meyerova@liskovec.cz. Oběd je také možné odhlásit ráno v den odhlášky,
od 7:00 - 7:10 hod. 
Poslední den v měsíci již nelze odhlášku provést.

Problematika školního stravování žáka během jeho nepřítomnosti ve škole

  • Žák má nárok na dotovanou stravu pouze při pobytu ve škole.
  • První den absence žáka mohou rodiče neodhlášené jídlo odebrat do jídlonosiče.
  • Na další dny absence žáka  musí rodiče jídlo odhlásit.
Podle § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb. lze strávníkovi v prvním dni jeho neplánované nepřítomnosti ve škole poskytnout jídlo v rámci školního stravování. Od druhého dne nepřítomnosti ve škole se už nejedná o školní stravování a bude po strávníkovi požadovaná částka za toto neodhlášené jídlo, včetně dalších provozních nákladů připadajících na zhotovení jídla.
Jestliže si tedy strávník od druhého dne nepřítomnosti ve škole jídlo neodhlásí, neodhlášená strava propadá a bude mu řádně vyúčtována úhrada věcných a režijních nákladů – což činí 24,- Kč pro všechny strávníky – tato částka je kalkulována jídelnou odkud obědy dovážíme.

Jídelníček

Jídelníček můžete najít na webové adrese kuchyně při 9. ZŠ ve Frýdku-Místku, od níž odebíráme obědy. Pokuď je uveden výběr ze dvou jídel, pro naší výdejnu platí jídlo, které je uvedeno ve výběru na prvním místě.
 
2. Mléčné svačinky
 
Naše škola poskytuje svým žákům mléčné výrobky podporované Evropskou unií v rámci programu "Mléko pro evropské školy".
 
Proč potřebují mléko zejména děti?
 
Mléko a mléčné výrobky hrají důležitou roli ve výživě dětského organismu, především jako zdroj vápníku. Vápník zajišťuje zdravý vývoj kostí a skeletu. Tvorba kostní hmoty probíhá zejména během dětství a dospívání. Proto je velmi důležité, aby byl vápník podáván v dostatečném množství zejména dětem. Doporučená dávka vápníku činí podle věku dítěte 800–1200 mg/den.
 
Mléčné svačinky mají žáci k dispozici v pondělí (ochucené mléko + pečivo) a ve středu (jogurt + pečivo).
 
Cena mléčné svačinky v pondělí je 9 Kč a ve středu 10 Kč. Úhradu za celý měsíc předají  třídnímu učiteli vždy 4 dny před začátkem nového měsíce.
ĉ
Jan Petr,
28. 5. 2012 1:33
Comments