Školní družina

Provozní doba a charakteristika školní družiny

Školní družina je součástí základní školy, je určena zejména žákům 1.–5. ročníku - dle kapacitních možností školní družiny (přednost mají mladší žáci), má tři oddělení, sídlí v samostatných prostorách v budově školy a pro svoji činnost využívá i další prostory, zejména tělocvičnu, počítačovou učebnu, sportovní areál a oplocenou školní zahradu.

Provoz školní družiny je zajištěn denně v ranních hodinách od 6.30 do 7.45 hod. v odpoledních hodinách od 11.35 do 16.00 hod. Pro školní rok 2020/2021 je stanovena výše úplaty ve školní družině na 220,00 Kč/měsíc.

Nabízíme program školní družiny prostřednictvím zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a relaxace, výchovou, hrou, učením, individuálních prací i motivačními projekty.

Chceme, aby školní družina byla klidným, příjemným a bezpečným prostorem pro všechny děti, aby činnost a program byl zajímavý a pestrý a odrážel jejich potřeby a zájmy.


Vychovatelky:

Ševčíková Danuše, vedoucí vychovatelka, danuse.sevcikova zavináč liskovec.cz

Kristýna Skopalová, vychovatelka, kristyna.skopalova zavináč liskovec.cz

Kateřina Laníková, vychovatelka, katerina.lanikova zavináč liskovec.cz

Celoroční plán školní družiny 2019-2020.docx

Celoroční plán školní družiny 2019/20

ŠVP ŠD.docx

Školní vzdělávací program školní družiny

Vnitřní řád školní družiny 2019.docx

Vnitřní řád školní družiny