Školní družina

Telefonní čísla do školní družiny:

1.oddělení 777 458 534

2.oddělení 777 465 637

3.oddělení 775 881 256

Provozní doba a charakteristika školní družiny

Školní družina je součástí základní školy, je určena zejména žákům 1.–5. ročníku - dle kapacitních možností školní družiny (přednost mají mladší žáci), má tři oddělení, sídlí v samostatných prostorách v budově školy a pro svoji činnost využívá i další prostory, zejména tělocvičnu, počítačovou učebnu, sportovní areál a oplocenou školní zahradu.

Provoz školní družiny je zajištěn denně v ranních hodinách od 6.30 do 7.45 hod. v odpoledních hodinách od 11.35 do 16.00 hod. Pro období 1. pololetí , školního roku 2022/2023 je stanovena výše úplaty ve školní družině na 300,00 Kč/měsíc. Pro období 2. pololetí, šk. roku 2022/2023 bude úplata ve výši 350 Kč.

Nabízíme program školní družiny prostřednictvím zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a relaxace, výchovou, hrou, učením, individuálních prací i motivačními projekty.

Chceme, aby školní družina byla klidným, příjemným a bezpečným prostorem pro všechny děti, aby činnost a program byl zajímavý a pestrý a odrážel jejich potřeby a zájmy.


Vychovatelky:

Ševčíková Danuše, vedoucí vychovatelka, danuse.sevcikova zavináč liskovec.cz

Telefon: 777 465 637

Marie Špoková, vychovatelka,

marie.spokova zavináč liskovec.cz

Telefon: 775 881 256

Kateřina Laníková, vychovatelka, katerina.lanikova zavináč liskovec.cz

Telefon: 777 458 534

Celoroční plán školní družiny 2021-2022.docx

Celoroční plán školní družiny

ŠVP ŠD.docx

Školní vzdělávací program školní družiny

Vnitřní řád školní družiny 2022-2023.docx

Vnitřní řád školní družiny