Žákovská samospráva

Žákovská samospráva je skupina dětí, které jsou voleny ve své třídě. Koordinátorkou je paní učitelka Markéta Vítková.

Cílů žákovské samosprávy je více. Zaprvé je to ujištění pro děti, že jejich hlas je a bude slyšet – každý měsíc mají možnost vyjádřit se k dění na škole a vznést své návrhy.

Dalším cílem je vytváření školního časopisu, který obsahuje informace o ekoaktivitách, články dětí týkající se jejich kroužků, ankety z chodeb, vtipy, na závěr roku i rozloučení deváťáků a jejich shrnutí školní docházky. Témata článků si děti určí samy, koordinátorka pouze usměrňuje.

Během roku žákovská samospráva může navrhovat školní akce. Mohou také určit průběh akcí případně i hlasují o jejich zrušení.

Oblíbenou akcí, kterou jistě budeme opakovat, je Den učitelů, kdy deváťáci učí na prvním stupni, čímž oslaví narozeniny J. A. Komenského. Také Halloweenské strašení bylo rozhodnutím samosprávy.


Žákovská samospráva se schází v jazykové učebně obvykle co dva měsíce, případně dle aktuální potřeby.

Pro školní rok 2019/20 byli zvoleni tito žáci:

5. třída Michaela Vaverková, Sabina Lexová

6. třída Viktor Kopřiva, Bartoloměj Gurecký, Marek Mazur

7. třída Vladimír Handl, Karolína Válková

8. třída Simona Ručková, Jakub Horák

9. třída Jakub Tobola, Anna Tobolová, Jiří František Ochman