Žákovská samospráva

Žákovská samospráva je skupina dětí, které jsou voleny ve své třídě. Koordinátorkou je paní učitelka Markéta Vítková.

Cílů žákovské samosprávy je více. Zaprvé je to ujištění pro děti, že jejich hlas je a bude slyšet – každý měsíc mají možnost vyjádřit se k dění na škole a vznést své návrhy.

Dalším cílem je vytváření školního časopisu, který obsahuje informace o ekoaktivitách, články dětí týkající se jejich kroužků, ankety z chodeb, vtipy, na závěr roku i rozloučení deváťáků a jejich shrnutí školní docházky. Témata článků si děti určí samy, koordinátorka pouze usměrňuje.

Během roku žákovská samospráva může navrhovat školní akce. Mohou také určit průběh akcí případně i hlasují o jejich zrušení.

Oblíbenou akcí, kterou jistě budeme opakovat, je Den učitelů, kdy deváťáci učí na prvním stupni, čímž oslaví narozeniny J. A. Komenského. Také Halloweenské strašení bylo rozhodnutím samosprávy.

Prosincové setkání žákovské samosprávy, naplánovalo další číslo časopisu, ale také umožnilo žákům vyjádřit se k chodu školy.

Tentokrát byla na programu bezpečnost. Žáci vyjádřili obavu z rychle jedoucích aut před školou a navrhli i řešení v podobě retardéru.

Tato informace byla předána panu řediteli, který následně písemně kontaktoval Ing. Miroslava Hronovského (vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství). Závěrem je příslib zvýšené hlídkové činnosti policie v okolí školy. Retardéry byly zamítnuty s ohledem na projíždějící autobus MHD.

Dalším požadavkem žákovské samosprávy bylo doplnění šatních skříněk pro všechny žáky. Žákům bylo na lednové schůzce vysvětleno, že původní termín září 2017 musel být zrušen, protože byla nutná rekonstrukce prostor WC. Skříňky pro jednu třídu jsou v plánu pro rok 2018. Jakmile budou dostatečné finanční prostředky, budou skříňky dokončeny i pro zbývající třídy.

Žákovská samospráva se schází v jazykové učebně obvykle co dva měsíce, případně dle aktuální potřeby. Další schůzka je naplánována na 15. 3. 2018. Členové jsou voleni na jeden školní rok.

Pro školní rok 2017/18 byli zvoleni tito žáci:

5. třída Karolína Válková, Jakub Friedrich

6. třída Simona Ručková

7. třída Jakub Zajíc, Klára Waloszková, Anna Tobolová, Jakub Tobola

8. třída Adam Bednář

9. třída Karolína Straková, Hana Kopelová