Žákovská samospráva

Žákovská samospráva je skupina dětí, které jsou voleny ve své třídě. Koordinátorkou je paní učitelka Markéta Vítková.

Cílů žákovské samosprávy je více. Zaprvé je to ujištění pro děti, že jejich hlas je a bude slyšet – mají možnost vyjádřit se k dění na škole a vznést své návrhy.

Dalším cílem je vytváření školního časopisu, který obsahuje informace o ekoaktivitách, články dětí týkající se jejich kroužků, ankety z chodeb, vtipy, na závěr roku i rozloučení deváťáků a jejich shrnutí školní docházky. Témata článků si děti určí samy, koordinátorka pouze usměrňuje.

Během roku žákovská samospráva může navrhovat školní akce. Mohou také určit průběh akcí případně i hlasují o jejich zrušení. Letos navzdory nepříznivé situaci zvažují alespoň omezenou třídní verzi Halloweenu.

Oblíbenou akcí je například Den učitelů, kdy deváťáci učí na prvním stupni, čímž oslaví narozeniny J. A. Komenského.Žákovská samospráva se schází v jazykové učebně obvykle co dva měsíce, případně dle aktuální potřeby.

Pro školní rok 2020/21 byli zvoleni tito žáci:

5. třída Karolína Mleczková, Tim Schipper

6. třída Samantha Nemethová, Nikola Krauzová, Sabina Lexová

7. třída Viktor Kopřiva, Bartoloměj Gurecký, Marek MazurMatěj Kovalčík, Tomáš Fojtík

8. třída Vladimír Handl, Karolína Válková

9. třída Simona Ručková, Jakub Horák