Elektronická žákovská knížka

Elektronická ŽK manuál.docx