Formuláře ke stažení

Žádost o přestup

Žádost o přestup.docx

Žádost o odklad povinné školní docházky

Odklad.docx

Žádost o přijetí do 1. ročníku

Žádost o přijetí do 1. ročníku.docx

Žádost o uvolnění z vyučování

Žádost o uvolnění z vyučování.doc

LVVZ - potvrzení o úhradě poplatků

LVVZ - potvrzení o úhradě poplatků.doc

Žádost o prominutí úplaty za zájmové vzdělávání ve šk. družině

Žádost o prominutí úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině.docx

Adresář sociálních služeb pro rodinu a děti


Adresář služeb Frýdek-Mistek.xlsx

Žádost o povolení ind. vzdělávacího plánu

žádost o povolení individuálního vzdělavácího plánu.doc

Žádost o uvolnění žáka z TV

Žádost o uvolnění žáka z TV.docx

Přihláška do skupiny dětí rodičů IZS

Přihláška do skupiny dětí rodičů IZS.docx