Hřiště

Školní hřiště je pro veřejnost otevřeno

od dubna do října v pondělí–pátek od 16.00 do 20.00 hod.

sobota–neděle od 9.00 do 20.00 hod.

Dodržujte, prosím, provozní řád.