Kroužky

Školní rok 2021 - 2022

Poplatek za zájmové vzdělávání žáka ve školních kroužcích vedených pedagogickými pracovníky školy za jeden kalendářní měsíc činí: 100,- Kč/měsíc při výuce 1 vyučovací hodiny/týden

Výše poplatků za kroužky vedené lektory jiných organizací, se řídí jejich ceníkem.

Zdarma jsou kroužky organizované Centrem sportu (dotace Magistrátu města F-M), kluby financované projektovými prostředky nebo práce v dlouhodobých projektech typu ekologické a debrujárské povahy.