Kroužky

Školní rok 2018–2019

Poplatek za zájmové vzdělávání žáka ve školních kroužcích vedených pedagogickými pracovníky školy za jeden kalendářní měsíc činí:

100,- Kč/měsíc při výuce 1 vyučovací hodiny/týden

50,- Kč/měsíc – atletická přípravka – s podporou TJ Slezan F-M

Zdarma – práce v dlouhodobých projektech typu ekologické a debrujárské povahy, kroužky organizované Centrem sportu (dotace Magistrátu města F-M), kluby financované projektovými prostředky

Střelecký kroužek p. Labisch zdarma 6.–9. tř. úterý 15:00-16:30

Anglický klub p. Vítková zdarma 6. tř. úterý 13:45-15:15

Debrujárský kroužek p. Kvapil zdarma 5. tř úterý 7: 00-7:45

Keramika p. Kovářová placený 1. - 2. tř. čtvrtek 15:00-16:00

Výtvarný kroužek p. Hekerová placený 5. - 9. tř úterý 14:00 - 15:00

Florbal 1 p. Jaroš zdarma 2.– 5. tř. středa 14:20– 15:05

Florbal 2 p. Jaroš zdarma 6. - 9. tř. čtvrtek 7:00 – 7:45

Sportovní aktivity p. Laníková zdarma 1. - 4. tř. čtvrtek 15:00 -16:00

Ekologický kroužek p. Jaroš zdarma 4. - 9. tř. pondělí 7:00 - 7:45

Atletická přípravka 1 p. Kopcová placený 1.– 2. tř. úterý 14:00 - 15:00

Atletická přípravka 2 p. Kopcová placený 3.– 5. tř. pondělí 14:00 - 15:00

Hra na kytaru p. Wyková placený 7. tř. středa 7:55-8:40

Hra na flétnu p. Mužná placený 1. tř. pondělí 11:45 - 12:30

Hra na klavír p.Kukučková placený 1. - 9. tř. čtvrtek (případně středa ) individuální rozvrh

Hra na kytaru p. Wyková placený 5. - 6. tř. středa 7:55 - 8:40

Robotika p. Stavinoha zdarma 4. - 9. tř. úterý 14:00 - 15:30

Deskové hry p. Stavinoha zdarma 4. - 9. tř. pátek 14:00 - 15:30

Šachy Beskydská šachová škola placený začátečnici čtvrtek 12:00 -13:30 // pokročilí 13:30-15:00