Kroužky

Školní rok 2019–2020

Poplatek za zájmové vzdělávání žáka ve školních kroužcích vedených pedagogickými pracovníky školy za jeden kalendářní měsíc činí: 100,- Kč/měsíc při výuce 1 vyučovací hodiny/týden

Výše poplatků za kroužky vedené lektory jiných organizací, se řídí jejich ceníkem.

Zdarma jsou kroužky organizované Centrem sportu (dotace Magistrátu města F-M), kluby financované projektovými prostředky nebo práce v dlouhodobých projektech typu ekologické a debrujárské povahy.

Ekologický kroužek p. Jaroš zdarma 4. - 9. tř. pondělí 6:55 - 7:40

Anglický klub p. Vítková zdarma 6. tř. středa 13:30-15:00

SPIKUJ S KEIGHT p. Bužková placený 1. tř. čtvrtek 12:00 - 12:45, 4. - 5. tř. čtvrtek 14:00 - 14:45

2. - 3. tř. čtvrtek 13:00 - 13:45

Rukodělná tvorba p. Wojnarová placený 1. stupeň pondělí 13:00 - 13:45, 2. stupeň úterý 13:45 - 14:30

Klub robotiky p. Stavinoha zdarma 4. - 9. tř. úterý 13:45 - 15:15

Badatelský klub p. Strnadlová 4. a 5. tř. pondělí 14:30 - 16:00

Debrujáři - Pohár vědy p. Kvapil 5. tř. termíny se budou řídit potřebami projektu.

Střelecký kroužek p. Labisch zdarma 6. - 9. tř úterý 14:30 - 16:00

Aerobik p. Habernalová placený 1. stupeň úterý 16:00 - 18:00

Pohybové aktivity p. Laníková zdarma 1. - 2. tř. pondělí 15:10 - 15:55, 3. - 4. tř. středa 15:00 - 15:45

Florbal p. Jaroš zdarma pátek 13:35 - 14:20 sudý týden 2. a 3. třída, lichý týden 4. a 5. třída., 2. stupeň 14:20 - 15:05

Hudební klub p. Wyková zdarma 2. st. čtvrtek 14:30 - 15:15

Hra na flétnu p. Mužná placený pondělí 2. tř. pondělí 11:45 - 12:30

Hra na klavír p. Kukučková placený středa od 15:00 přihláška zde

Dramatický kroužek p. Šťotková placený 4. - 6. tř. čtvrtek 13:35 - 14:20

Keramika p. Šimíčková placený 3. - 5. tř. pondělí 13:00 - 14:00

Deskové hry p. Stavinoha zdarma 4. - 9. tř. pátek 13:45 - 15:15

Šachy p. Pliska zdarma 1. stupeň čt. 12:00 - 13:30, 13:30 - 15:00

Zdravotnický kroužek p. Chovancová placený -

I. st. pondělí od 14:00 – 14:45 h

II. st. středa od 14:00 – 14:45 h

Výtvarně - kreativní kroužek p. Chovancová placený

I. st. pondělí od 13:00 – 13:45 h

II. st. středa 13:00 – 13:45 h