Kroužky

Školní rok 2017–2018

Poplatek za zájmové vzdělávání žáka ve školních kroužcích vedených pedagogickými pracovníky školy za jeden kalendářní měsíc činí:

100,- Kč/měsíc při výuce 1 vyučovací hodiny/týden

50,- Kč/měsíc – atletická přípravka – s podporou TJ Slezan F-M

Zdarma – práce v dlouhodobých projektech typu ekologické a debrujárské povahy, kroužky organizované Centrem sportu (dotace Magistrátu města F-M), kluby financované projektovými prostředky

Green English p. Vítková placený 5. tř. pondělí 13:15 - 14:00

Střelecký kroužek p. Labisch zdarma 6.–9. tř. čtvrtek 14:45 –16:15

Keramika p. Janečková placený 3.– 4. tř. pátek 12:45 –13:45

Dramatický kroužek p. Janečková placený 7. tř. pátek 13:50 - 14:50

Florbal 1 p. Jaroš zdarma 2.– 5. tř. pátek 7:00 – 7:45

Florbal 2 p. Jaroš zdarma 6. - 9. tř. středa 7:00 – 7:45

Ekologický kroužek p. Jaroš zdarma 4. - 9. tř. pondělí 7:00 - 7:45

Výtvarné techniky p. Janečková placený 6. – 9. tř. úterý 14:00 –15:00

Atletická přípravka 1 p. Kopcová placený 1.– 2. tř. úterý 13:25 –14:25

Atletická přípravka 2 p. Kopcová placený 3.– 5. tř. čtvrtek 12:35 –13:35

Hra na kytaru p. Žídková placený 7. tř. čtvrtek 14:00 - 14:45

Hra na flétnu p. Píchová placený 3. tř. pondělí 12:00 - 12:30

Sborový zpěv p. Wyková 1. stupeň pondělí 14:00 - 14:45

nebo čtvrtek 13:30 - 14:15 - dle zájmu

Hra na kytaru p. Wyková placený 4. - 9. tř. čtvrtek 14:15 - 15:00