Mateřská škola

K Sedlištím 182, 738 01 Frýdek-Místek tel. 777 485 519

Provozní doba 6.00–16.00 hodin Galerie


Vedoucí učitelka: Prokelová Hana, hana.prokelova zavináč liskovec.cz

Učitelka: Stiborová Yvetta, yvetta.stibor zavináč liskovec.cz

Školnice: Zuzana Pětrošová, zuzana.petrosova zavináč liskovec.cz

Jídelnička naší MŠ teď spadá pod MŠ Mateřídouška. Jídelníček naleznete na tomto odkazu.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022-2023. Ředitel školy stanovil výši úplaty u dítěte s celodenní docházkou na 500 Kč a platí se vždy k 15. dni v měsíci na příslušný školní rok a to na základě ustanovení § 123 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání.

Mateřská škola v Lískovci je součástí Základní školy Frýdek-Místek Lískovec má svou budovu v krásném, klidném prostředí s velkou školní zahradou na ulici K Sedlištím č.p. 182. Škola je jednotřídní, rodinného typu. Malá třída, velká herna a podkrovní ložnice jsou velmi podobné domácímu prostředí, tudíž je možný individuální přístup k dětem. Strava je dovážená z nedaleké MŠ na ulici Lískovecká. Všechny děti ve školce se učí anglickému jazyku metodou Clil a cvičí Lali jógu. Děti absolvují po celý školní rok mnoho kulturních a společenských akcí, na kterých se sami i podílejí, nejen pro rodiče, ale taky pro veřejnost. V rámci ekologické výchovy pracujeme společně s dětmi se základní školy na projektu Recyklohraní. Děti se učí lásce k přírodě, všemu živému a hlavně ke zvířatům, mají vlastní zahrádku, kde si pěstují zeleninu.