Představení školy

Škola se nachází v Lískovci, příměstské části města Frýdek-Místek. Stojí poblíž silnice č. 477 vedoucí z Frýdku-Místku do Ostravy. Můžete si prohlédnout zobrazení polohy školy na mapě.


Ekologická výchova

Již po několikráte jsme obhájili titul Ekoškola. Účastníme se mezinárodního projektu Globe a spolupracujeme se Srbskou ekoškolou. Pravidelně se zapojujeme do různých ekologických aktivit a projektů.

Více zde a v záložce PROJEKTY

Školní vzdělávací program

Škola má vytvořený vlastní školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) s názvem "Dělejme spolu lepší školu". Učíme podle něj od 1. září 2007. Charakteristiku našeho ŠVP a Učební plány (časové dotace věnované jednotlivým vzdělávacím oblastem) definované našim ŠVP si můžete prohlédnout na - Úřední desce.

Volitelné a nepovinné předměty

Škola má zájem na tom, aby výuka vycházela z potřeb a zájmu našich žáků. Proto věnujeme velkou pozornost volitelným a nepovinným předmětům na naší škole. Žákům všech tříd nabízíme jako nepovinný předmět výuku náboženství.

Atletika

Pro žáky a žákyně prvního stupně vedeme atletickou přípravku, ve které pod vedením p. učitelky Evy Kopcové si mohou děti vyzkoušet některé atletické disciplíny.

Informatika

Škola klade velký důraz na kvalitní výuku informačních dovedností. S výukou informatiky začínáme ve 3. třídě.