Organizace výuky

Školní rok 2018/2019

Zahájení : 3. 9. 2018

Podzimní: 29. 10. - 30. 10. 2018

Vánoční: 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019

Pololetní: 1. 2. 2019

Jarní: 18. 2. 2019 – 24. 2. 2019

Velikonoční: 18. 4. – 19. 4. 2019

Hlavní prázdniny: 29. 6. 2019 – 1. 9. 2019

Zápis do 1. třídy: 15. dubna 2019 a 16. dubna 2019

Předpokládané termíny třídních schůzek

20. 9. 2018 Členská schůze SRPŠ, třídní schůzky

22. 11. 2018 Individuální pohovory s rodiči

25. 4. 2019 Třídní schůzky - individuální pohovory s rodiči

Začátky a konce vyučovacích hodin

0. hodina 7.00–7.45

1. hodina 7.55–8.40

2. hodina 8.50–9.35

3. hodina 9.55–10.40

4. hodina 10.50–11.35

5. hodina 11.45–12.30

6. hodina 12.40–13.25 nebo 12.10–12.55

7. hodina 13.35–14.20 nebo 13.05–13.50

8. hodina 14.00–14.45