Organizace výuky

Školní rok 2019/2020

Zahájení : 2. 9. 2019

Podzimní: 29. 10. - 30. 10. 2019

Vánoční: 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020

Pololetní: 31. 1. 2020

Jarní: 24. 2. 2020 – 1. 3. . 2020

Velikonoční: 9. 4. – 10. 4. 2020

Hlavní prázdniny: 1. 7. 2020 – 31. 8. 2020


Zápis do 1. třídy: 27. 4. - 28. 4. 2020

Předpokládané termíny třídních schůzek

19. 9. 2019 Členská schůze SRPŠ, třídní schůzky

21. 11. 2019 Individuální pohovory s rodiči

23. 4. 2020 Třídní schůzky - individuální pohovory s rodiči

Začátky a konce vyučovacích hodin

0. hodina 7.00–7.45

1. hodina 7.55–8.40

2. hodina 8.50–9.35

3. hodina 9.55–10.40

4. hodina 10.50–11.35

5. hodina 11.45–12.30

6. hodina 12.40–13.25 nebo 12.10–12.55

7. hodina 13.35–14.20 nebo 13.05–13.50

8. hodina 14.00–14.45