Šablony 2018

Naše škola je zapojena do projektu Šablony 2018 spolufinancovaného EU. Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009293

Cílem projektu je podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech čtenářské, matematické gramotnosti a cizích jazyků.