Projekt Šablony 2016

Naše škola je zapojena do projektu Šablony 2016 spolufinancovaného EU

registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001071

Cílem projektu je podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech čtenářské, matematické gramotnosti a cizích jazyků včetně sdílení zkušeností pedagogů.