Active learning

Škola je zapojena do 3-letého evropského projektu Active Learning, který je zaměřen na udržitelnou spotřebu energie. Od září se účastní projektu zaměřeného na tříděný sběr odpadů s názvem Recyklohraní.