Badatelé

BÁDÁLEK pro 1. stupeň

Hlavním cílem projektu, je zavést do výuky takové metody a formy práce, které podporují rozvoj badatelských dovedností žáků prvního a druhého stupně základních škol na území ČR a rozvíjejí zájem žáků o přírodovědné obory.

Dílčí cíle:

 • vytvořit a ověřit sadu metodických materiálů podporující badatelské aktivity ve spolupráci s učiteli ZŠ,
 • využít metodické materiály ve výuce a vyhodnotit jejich dopad na žáky,
 • poskytnout pedagogům základních škol vzdělávání v metodách badatelsky orientovaného vyučování a proškolení v práci s vytvořenými metodickými materiály,
 • rozšířit ověřené metodiky a sdílet zkušenosti z výuky na pilotních školách na ZŠ po celé ČR. Cílovou skupinou jsou žáci a učitelé prvního (4.–5. třída) a druhého stupně základních škol.

Aktivity:

 • tvorba metodických materiálů ve spolupráci se šesti autorskými školami
 • ověření metodických materiálů ve výuce na šesti autorských a dalších deseti ověřovacích školách
 • vzdělávání pedagogů s využitím on-line komunikační platformy
 • distribuce ověřených metodických materiálů na základní školy v ČR a proškolení pedagogů po celé ČR ve výuce žáků badatelskými metodami.

Výstupy projektu:

 • sada metodických materiálů zahrnujících pracovní listy a úlohy pro žáky 1. a 2. stupně,
 • rozšiřující verze úloh pro interaktivní tabule,
 • metodika pro pedagogy, jak se materiály pracovat,
 • metodika badatelsky orientovaného učení pro pedagogy a návod pro sestavení vlastní výukové hodiny,
 • evaluace badatelských dovedností žáků.

Popis průběhu projektu

 • 1.fáze (listopad 2011–srpen 2012) – Tvorba metodických materiálů a ověřování jejich dílčích částí

Ve spolupráci se 6 autorskými školami vytvoříme zkušební metodické materiály, jejichž dílčí části budou pedagogové ověřovat ve výuce. Připomínky z ověřování zapracujeme do zkušební verze materiálů, která vznikne na konci této fáze. Pro podporu vzdělávání pedagogů v nových metodách připravíme workshopy a využijeme on-line komunikační platformy pro průběžné konzultace s pedagogy. Tvorba i ověřování metodických materiálů bude probíhat ve spolupráci s odborníky z VŠ pedagogických směrů, na jejichž pracovištích se jižzabývají rozvíjením badatelských dovedností.


 • 2. fáze (září 2012–prosinec 2013) – Ověřování metodických materiálů ve výuce na základních školách, evaluační výzkum

Zkušební materiály z 1. fáze budeme pilotovat na šesti školách, které se podílely na tvorbě materiálů a na dalších 10 školách. Celkem tedy proběhne ověřování na 16 ověřovacích školách. Na základě praktického vyzkoušení materiálů přímo ve výuce vyhodnotíme jejich dopad na cílovou skupinu. S pedagogy budeme průběžně komunikovat a na základě zpětné vazby a vyhodnocení upravíme metodické materiály do finální podoby. Pro podporu vzdělávání pedagogův nových metodách uskutečníme semináře a využijeme online komunikační platformy. V závěru druhé fáze proběhne dvoudenní seminář pro učitele z 1. a 2. fáze projektu.

Součástí ověřování metodických materiálů bude i evaluační výzkum, který bude testovat, zda u žáků ověřovacích škol došlo k posunu ve vybraných badatelských dovednostech.


 • 3. fáze (leden 2014–říjen 2014) – Distribuce metodických materiálů na ZŠ v celé ČR, realizace seminářů pro pedagogy

V závěrečné fázi rozšíříme ověřené metodické materiály a zkušenosti z výuky získané na ověřovacích školách na základní školy po celé ČR. Materiály budou umístěné na volně dostupném vzdělávacím portálu (pravděpodobně na rvp.cz), proběhne cílená informační kampaň upozorňující na výstupy projektu a budou realizovány otevřené semináře pro pedagogy v jednotlivých krajích ČR.