Badatelská výuka v přírodovědných předmětech

Realizací projektu chceme podpořit a modernizovat formu výuky přírodovědných předmětů. Klademe velký důraz na badatelské dovednosti našich žáků, snažíme se u žáků podněcovat chuť zkoumat a dozvídat se nové věci. Máme zájem podpořit enviromentální výchovu v naší škole a záměrem je vybavení stávající učebny pomůckami a zařízením podporujícím badatelskou výuku přírodovědných předmětů. Chceme měnit přístup žáků k přírodovědným předmětům.