Digitalizujeme školu

Cílem aktivity je:

  • zpřístupnění mobilní digitální technologie pro znevýhodněné žáky vytvořením tzv. mobiliáře mobilních digitálních zařízení určených k zapůjčování žákům,

  • mít pro žáky k dispozici mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku i pro výuku na dálku,

Určeno žákům:

  • s nedostatečným ICT vybavením umožňujícím připojit se do výuky na dálku,

  • s nedostatečným ICT vybavením pro přípravu a účast na výuce.

Priorita výpůjček se dále řídí faktory:

  • vyšší věk žáka (zvyšují se nároky na osvojení si digitálních kompetencí),

  • zařazení žáka do programů sociální podpory ( přídavky v hmotné nouzi apod.),

  • jedná-li se o žáka posledních ročníků ZŠ


vzor-MSMT-Letak-pro-publicitu-NPO-DIGITALIZUJEME-SKOLU (3).docx