Doučování žáků škol - realizace investice 3.2.3 národního plánu obnovy

Základní škola a mateřská škola Frýdek – Místek, Lískovec, K Sedlištím 320 Je příjemce podpory investice Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy. Cílem realizace projektu "Doučování žáků škol" je vyrovnání vzdělávacích ztrát žáků souvisejících s výpadkem prezenčního vyučování z důvodu pandemie covid-19. Výsledkem bude postupné vyrovnání vzdělávacích ztrát žáků souvisejících s výpadkem prezenčního vyučování z důvodu pandemie covid-19.

priloha_997427495_4_Příloha4_MŠMT-Plakát A4 k publicitě NPO.pdf