Etwinning

Etwinning je mezinárodní síť škol, jejímž cílem je vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.

Pomocí Etwiningu úspěšně realizujeme projekty v jazykové a přírodovědné oblasti.

  • Německý jazyk - Die frage des Monats (Otázka měsíce), do kterého se s námi zapojila dánská škola. Certifikát

  • Anglický jazyk - Our cities, bylo zapojeno více škol (Polsko, Finsko, Ukrajina, Island). Sledovali (a vyráběli) jsme videa a prezentace z míst, kde žáci bydlí, kam chodí ve volném čase apod. Certifikát

Ve šk. roce 2008/2009 naše škola získala 3. místo s projektem Spoločná experimentáreň a obdržela Národní cenu pro eTwinning.

Ve šk. roce 2010/2011 http://skuspokus.blogspot.com/ cílem projektu bylo podchytit zájem o experimentální činost dětí s důrazem na rozvoj jejich kompetencí v dnešním světě.

Dalším cílem je smysluplné využití ICT komunikace. Uvědomování si potenciálního rizika při komunikaci na Internetu.

Ve šk. roce 2011/2012 proběhl projekt Měříme svět, získal 1. místo v soutěží o nejlepší eTwinningový projekt na Slovensku apostoupil do dalšího semifinálového kola soutěže o Evropské ceny eTwinning 2012.

Ve šk. roce 2014/2015 naší škole byl za eTwinningový projektu „Keď vyrastiem, budem... Když vyrostu, budu...“

udělen evropský certifikát kvality (European Quality Label), který je důkazem toho, že naše práce odpovídá vysokým evropským měřítkům.

Náš projekt je navíc zveřejněn ve zvláštní sekci evropského portálu www.etwinning.net.

http://kedvyrastiem.blogspot.sk

Ve šk. roce 2016/2017 v přírodovědné oblasti jsme získali i mezinárodní cetrifikát European Quality label za projekt Už viem prečo... Už vím proč... Już wiem dlaczego...,

Ve šk. roce uskutečnila Ing. Vítková projekt Final exam - Sneak peek, který následně byl hodnocen jako jeden z nejlepších čtyř projektů celého Dánska roku 2018.

Ve šk. roce 2018/2019 proběhl projekt P.A.T.E.N.T s polskou a slovenskou školou cílem bylo seznámit žáky s osobnostmi na vědeckém a technickém poli zúčastněných zemí.

Ve šk. roce 2019/2020 vznikl etwinningový projekt Christmas spirit! ve spolupráci se srbskými školami - komunikačním jazykem je angličtina.

Také tento školní rok se pokusíme navázat kontakty a vytvořit nové projekty.