Stravování

Ve škole jsou obědy pro žáky dotovány. Věnujte prosíme pozornost pravidlům pro jejich odhlašování níže.

UPOZORNĚNÍ!!

Od 1. 8. 2022 dochází ke zdražení obědů!


Prodej obědů na září 2022 proběhne ve dnech

30. - 31. 08. 2022 na sekretariátu školy.

Žáci 7 - 10 let 27,- x 21 = 567,-

Žáci 11 - 14 let 29,- x 21 = 609,-

Žáci 15 a vice let 32,- x 21 = 672,-

Informace školní jídelny o platbách inkasem

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

  1. Platba za stravování je prováděna formou zálohové platby předem na daný měsíc bez ohledu na to, zda žák obědy odebere nebo neodebere. Přeplatek za neodebrané obědy bude automaticky převeden do následujícího měsíce. V případě vzniku přeplatku v daném měsíci uhradíte o tuto částku méně v měsíci následujícím. Na konci každého účetního období pak bude přeplatek vrácen.

  2. Platba za daný měsíc musí být uhrazena nejpozději do 29. dne v daném měsíci.

  3. Pokud se inkaso k tomuto dni v měsíci nestáhne, není možno platbu stahovat dodatečně a žák pak bude do konce měsíce bez možnosti stravování. To i v případě, že se změní způsob výuky z důvodu nařízení vlády.

  4. Následovat bude zrušení možnosti platby inkasem do následující platby, která již však proběhne v hotovosti.

  5. Žáci distanční výuky mají automaticky všechny obědy odhlášeny a žáci, kteří se účastní výuky ve škole, budou mít obědy přihlášeny.


POČÍTAČOVÝ SYSTÉM ŠKOLNÍ JÍDELNY NEUMOŽŇUJE JINÝ ZPŮSOB ŘEŠENÍ!!

Děkujeme za pochopení


Odhlašování jídla

Oběd se odhlašuje den předem, nejpozději do 13:30 hod., nebo ráno v den odhlášky do 7:00 hod. Odhlášku lze provést SMS na čísle:

775 881 255, nebo emailem na adrese: obedy@liskovec.cz


Problematika stravování žáka během jeho nepřítomnosti ve škole

  • Žák má nárok na dotovanou stravu pouze při pobytu ve škole.

  • První den absence žáka mohou rodiče neodhlášené jídlo odebrat do jídlonosiče.

  • Na další dny absence žáka musí rodiče jídlo odhlásit.

Podle § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb. lze strávníkovi v prvním dni jeho neplánované nepřítomnosti ve škole poskytnout jídlo v rámci školního stravování. Od druhého dne nepřítomnosti ve škole se už nejedná o školní stravování a bude po strávníkovi požadovaná částka za toto neodhlášené jídlo, včetně dalších provozních nákladů připadajících na zhotovení jídla.

Jestliže si tedy strávník od druhého dne nepřítomnosti ve škole jídlo neodhlásí, neodhlášená strava propadá a bude mu řádně vyúčtována úhrada věcných a režijních nákladů – což činí 27,- Kč pro všechny strávníky – tato částka je kalkulována jídelnou odkud obědy dovážíme.

Jídelníček

Jídelníček můžete najít na webové adrese kuchyně při ZŠ a MŠ, F - M, El. Krásnohorské 2254, od níž odebíráme obědy. Pokud je uveden výběr ze dvou jídel, pro naší výdejnu platí jídlo, které je uvedeno ve výběru na prvním místě.

Mléčné svačinky

Naše škola poskytuje svým žákům mléčné výrobky podporované Evropskou unií v rámci programu "Mléko pro evropské školy".

Proč potřebují mléko zejména děti?

Mléko a mléčné výrobky hrají důležitou roli ve výživě dětského organismu, především jako zdroj vápníku. Vápník zajišťuje zdravý vývoj kostí a skeletu. Tvorba kostní hmoty probíhá zejména během dětství a dospívání. Proto je velmi důležité, aby byl vápník podáván v dostatečném množství zejména dětem. Doporučená dávka vápníku činí podle věku dítěte 800–1200 mg/den.