Stravování

Ve škole jsou obědy pro žáky dotovány. Věnujte prosíme pozornost pravidlům pro jejich odhlašování níže.

Prodej stravného na únor 2018

sekretariát

30. 1. a 31. 1. 6:45 – 10:30

kategorie cena

první stupeň 280,- Kč

druhý stupeň 308,- Kč

9. tř. 350,- Kč

Odhlašování jídla

Oběd se odhlašuje den předem, nejpozději do 13:30 hod., nebo ráno v den odhlášky do 7:00 hod. Odhlášku lze provést SMS na čísle: 775 881 255, nebo emailem na adrese: lenka.kristofikova@liskovec.cz.

POZOR! Poslední odhlášku na leden lze provést nejpozději 30. 1. do 10:00 hod.

Problematika stravování žáka během jeho nepřítomnosti ve škole

  • Žák má nárok na dotovanou stravu pouze při pobytu ve škole.
  • První den absence žáka mohou rodiče neodhlášené jídlo odebrat do jídlonosiče.
  • Na další dny absence žáka musí rodiče jídlo odhlásit.

Podle § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb. lze strávníkovi v prvním dni jeho neplánované nepřítomnosti ve škole poskytnout jídlo v rámci školního stravování. Od druhého dne nepřítomnosti ve škole se už nejedná o školní stravování a bude po strávníkovi požadovaná částka za toto neodhlášené jídlo, včetně dalších provozních nákladů připadajících na zhotovení jídla.

Jestliže si tedy strávník od druhého dne nepřítomnosti ve škole jídlo neodhlásí, neodhlášená strava propadá a bude mu řádně vyúčtována úhrada věcných a režijních nákladů – což činí 24,- Kč pro všechny strávníky – tato částka je kalkulována jídelnou odkud obědy dovážíme.

Jídelníček

Jídelníček můžete najít na webové adrese kuchyně při 9. ZŠ ve Frýdku-Místku, od níž odebíráme obědy. Pokuď je uveden výběr ze dvou jídel, pro naší výdejnu platí jídlo, které je uvedeno ve výběru na prvním místě.

Mléčné svačinky

Naše škola poskytuje svým žákům mléčné výrobky podporované Evropskou unií v rámci programu "Mléko pro evropské školy".

Proč potřebují mléko zejména děti?

Mléko a mléčné výrobky hrají důležitou roli ve výživě dětského organismu, především jako zdroj vápníku. Vápník zajišťuje zdravý vývoj kostí a skeletu. Tvorba kostní hmoty probíhá zejména během dětství a dospívání. Proto je velmi důležité, aby byl vápník podáván v dostatečném množství zejména dětem. Doporučená dávka vápníku činí podle věku dítěte 800–1200 mg/den.