Učitelé a administrativa

E - mailové adresy: jmeno.prijmeni@liskovec.cz

Mgr. Libor Kvapil ředitel

Mgr. Alena Cittová zástupkyně ředitele

Mgr. Petr Jaroš učitel 2. stupně

Mgr. Martin Labisch učitel 2. stupně, školní metodik prevence

Mgr. Šárka Laucká učitelka 1. stupně

Mgr. Hana Libosvarová učitelka 1. stupně

Mgr. Monika Mužná učitelka 1. stupně

Mgr. Monika Ondračková učitelka 2. stupně

Mgr. Petra Pacáková učitelka 2. stupně

Mgr. Marcela Poláchová učitelka 1. stupně

Mgr. Petra Procházková učitelka 2. stupně, výchovná poradkyně

Mgr. Jiří Stavinoha učitel 2. stupně

Ing. Pavla Ginger Štefková učitelka 2. stupně


Mgr. Zdeňka Šimíčková učitelka 1. stupně

Ing. Markéta Vítková učitelka 2. stupně

Mgr. Eliška Wyková učitelka 2. stupně

Peter Kvetan vyučující náboženství

Danuše Ševčíková vedoucí vychovatelka školní družiny

Kristýna Skopalová vychovatelka školní družiny

Kateřina Laníková vychovatelka školní družiny

Yvetta Stiborová učitelka mateřské školy

Hana Prokelová vedoucí učitelka mateřské školy

Zuzana Pětrošová školnice mateřské školy, správkyně sítě

Ing. Šárka Kozlová účetní

Lenka Vaculíková referentka pro školu a školní výdejnu stravy