Učitelé a administrativa

E - mailové adresy zaměstnanců školy jsou všechny sestaveny takto: jméno.příjmení@liskovec.cz

Mgr. Libor Kvapil ředitel

Mgr. Alena Cittová zástupkyně ředitele

Mgr. Veronika Janečková koordinátorka VV

Mgr. Petr Jaroš koordinátor TV a EVVO, třídní 7. tř.

Mgr. Eva Kopcová koordinátorka ŠVP, předsedkyně přírodovědné PK, třídní 8. tř.

Mgr. Martin Labisch školní metodik prevence, třídní 6. tř.

Mgr. Šárka Laucká třídní 2. tř.

Mgr. Hana Libosvarová koordinátorka ŠVP, třídní 1. tř.

Mgr. Jan Petr

Mgr. Leona Píchová vedoucí metodického sdružení 1. st., třídní 3. tř.

Mgr. Marcela Poláchová koordinátorka TV, BESIP, BOZP, třídní 4. tř.

Mgr. Petra Procházková výchovná poradkyně, třídní 9. tř.

Mgr. Jiří Stavinoha koordinátor ICT

Mgr. Zdeňka Šimíčková třídní 5. tř.

Ing. Markéta Vítková vedoucí žákovské samosprávy

Mgr. Eliška Wyková

Mgr. Naděžda Žídková předsedkyně humanitní PK

P. Roman Janáč vyučující náboženství

Danuše Ševčíková vedoucí vychovatelka školní družiny

Jana Kovářová vychovatelka školní družiny

Yvetta Stiborová vedoucí učitelka mateřské školy

Jitka Hurčíková učitelka mateřské školy

Zuzana Pětrošová školnice mateřské školy, správkyně sítě

Ing. Šárka Kozlová účetní

Kateřina Láníková referentka pro školu a školní výdejnu stravy, vychovatelka školní družiny