Učitelé a administrativa

E - mailové adresy: jméno.příjmení@liskovec.cz

Mgr. Libor Kvapil ředitel

Mgr. Alena Cittová zástupkyně ředitele

Mgr. Hana Hekerová učitelka 2. stupně

Mgr. Petr Jaroš učitel 2. stupně

Mgr. Eva Kopcová učitelka 2. stupně

Mgr. Martin Labisch učitel 2. stupně, školní metodik prevence

Mgr. Šárka Laucká učitelka 1. stupně

Mgr. Hana Libosvarová učitelka 1. stupně

Mgr. Jan Petr učitel 2. stupně

Mgr. Monika Mužná učitelka 1. stupně

Mgr. Marcela Poláchová učitelka 1. stupně

Mgr. Petra Procházková učitelka 2. stupně, výchovná poradkyně

Mgr. Jiří Stavinoha učitel 2. stupně

Mgr. Zdeňka Šimíčková učitelka 1. stupně

Ing. Markéta Vítková učitelka 2. stupně

Mgr. Eliška Wyková učitelka 2. stupně

P. Roman Janáč vyučující náboženství

Danuše Ševčíková vedoucí vychovatelka školní družiny

Jana Kovářová vychovatelka školní družiny

Yvetta Stiborová vedoucí učitelka mateřské školy

Hana Prokelová učitelka mateřské školy

Zuzana Pětrošová školnice mateřské školy, správkyně sítě

Ing. Šárka Kozlová účetní

Kateřina Laníková vychovatelka školní družiny

Lenka Vaculíková referentka pro školu a školní výdejnu stravy