Učitelé a administrativa

E - mailové adresy: jmeno.prijmeni@liskovec.cz

Mgr. Libor Kvapil ředitel

Mgr. Petra Procházková zástupkyně ředitele, výchovná poradkyně


Mgr. Alena Cittová učitelka na druhém stupni

Mgr. Petr Jaroš učitel na druhém stupni

Mgr. Martin Labisch učitel na 2. stupni, školní metodik prevence

Mgr. Veronika Janečková učitelka na prvním stupni

Mgr. Šárka Laucká učitelka na prvním stupni

Mgr. Hana Libosvarová učitelka na prvním stupni

Mgr. Monika Mužná učitelka na prvním stupni

Mgr. Marcela Poláchová učitelka na prvním stupni

Mgr. Petra Pacáková učitelka na druhém stupni

Ing. Lenka Rybáriková učitelka na druhém stupni

Mgr. Jiří Stavinoha učitel na druhém stupniMgr. Zdeňka Šimíčková učitelka na prvním stupni

Mgr. Barbora Tobolová učitelka na druhém stupni

Ing. Markéta Vítková učitelka na druhém stupni

Mgr. Eliška Wyková učitelka na druhém stupni

Peter Kvetan vyučující náboženství

Danuše Ševčíková vedoucí vychovatelka školní družiny

Marie Špoková vychovatelka školní družiny

Kateřina Laníková vychovatelka školní družiny

Yvetta Stiborová učitelka mateřské školy

Hana Prokelová vedoucí učitelka mateřské školy

Zuzana Pětrošová školnice mateřské školy, správkyně sítě

Ing. Šárka Kozlová účetní

Lenka Vaculíková referentka pro školu a školní výdejnu stravy