Školní poradenské pracoviště

Informace k přijímacímu řízeni na SŠ 2020 - 2021

Přijímací řízení ve školním roce 2020-2021.docx

Informace z třídních schůzek 17. 9. 2020

INFO schůzky září.docx

1. INFORMACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM, aktuální k 6.5.2020


AKTUÁLNÍ INFORMACE K přij. zk. akt. 6.5.2020.docx

2. PRŮVODCE PŘÍPRAVOU NA KONÁNÍ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY, aktuální k 6.5.2020

Pruvodce_konani_JPZ_7_9_final.pdf

Informace k zápisovým lístkům

Pokud máte přihlášku na výuční obor - můžete již brzy znát rozhodnutí o přijetí. Pokud však máte druhou přihlášku na maturitní obor - vyčkejte a až po přijímacích zkouškách se rozhodnete, kterou školu zvolíte a tam zápisový lístek donesete. Zápisový lístek se nemůže měnit z jedné školy na druhou. V případě, že máte oba vybrané obory maturitní, počkáte až do přijímacích zkoušek. Po jejich vyhodnocení zápisové lístky odevzdáte. Stále platí, že přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky se uskuteční 14 dní po opětovném otevření škol.

Všem žákům přeji úspěch v přípravě a vám trpělivost.

V případě nejasností mi napište: petra.prochazkova@liskovec.cz

přijímací zkoušky aktuální plán mšmt.pdf

Výchovné poradenství

Mgr. Petra Procházková

petra.prochazkova zavináč liskovec.cz

Konzultační hodiny výchovné poradkyně 2019/2020

Středa: 14:30 – 15:15 hod.

Ve středu 5. února 2020 od 16 hod proběhne schůzka rodičů žáků (9. třídy) ohledně přijímacího řízení na střední školy. Rodičům budou předány připravené vytištěné přihlášky a zápisové lístky.


Zajímavé odkazy:

www.infoabsolvent.cz - pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy

www.stredniskoly.cz – ucelený přehled všech středních škol v ČR

www.rodina.cz – vše o rodině

Metodika prevence

Mgr. Martin Labisch

martin.labisch zavináč liskovec.cz

Konzultační hodiny metodika prevence 2019/2020

Středa: 14:30 – 15:15 hod.


Přijímací zkoušky informace

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ.docx

Jak se připravit na přijímací zkoušky

02 JAK SE PŘIPRAVIT na přijímací zkoušky na SŠ.docx

Co dělat po přijímacích zkouškách

Co dělat po přijímacích zkouškách.docx

Vyhláška 353-2016 o přijímacím řízení na SŠ

03 vyhláška 353-2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (2).pdf

Preventivní program

Preventivní program 2018 - 19.docx

Dětská práva na internetu.

Kluci a holky nezapomeňte, že i vy máte svoje práva na internetu:

- právo bádat, učit se a užívat si na internetu všechny dobré věci.

- právo nevyplňovat na internetu žádné formuláře a neodpovídat na otázky.

- právo uchovávat veškeré informace o sobě v tajnosti.

- právo se na internetu cítit bezpečně a být v bezpečí.

- právo ignorovat e-maily a zprávy od lidí, které neznám nebo kterým nevěřím.

- právo vždy požádat rodiče nebo vychovatele o pomoc.

- právo necítit se provinile, když se na obrazovce počítače objeví odporné věci.

- právo nahlásit dospělým každého, kdo se na internetu chová divně.

- právo, aby mne nikdo neobtěžoval a netrápil.

- právo, aby mi lidé na internetu prokazovali respekt.

Pokud narazíte na internetu na něco, co vás šokuje, uvádí do rozpaků, nebo nevíte, jak se zachovat, obraťte se na Internet Helpline tel: 800 155 555.

Zdroj: www.saferinternet.cz

Poradna pro rodiče a děti

Poradna pro rodiče a děti.docx