Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320 vyhlašuje výzvu k podání nabídek na dodávku chromebooků, tabletů a nabíjecích stanic.

Nabídky je možné podávat od 8. 9 2022 do 21. 9. 2022 do 9.00 hodVýzva.doc
příloha č. 1 - Základní údaje o nabídce.xls
příloha č. 2-Smlouva o dílo - oprava 14.9.2022.docx
příloha č. 3 - Lískovec ZŠ-posouzení stavu podlahy po zatečení.pdf
příloha č. 4 - položkový rozpočet - soupis prací s výkazem výměr.xlsx
příloha č. 5 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti.docx
příloha č. 6 - Čestné prohlášení ke střetu zájmu v rámci veřejné zakázky.docx