Ekologie

Ekologická výchova

Škola se dlouhodobě věnuje problematice ekologické výchovy. Jsme držiteli titulu Ekoškola.

Škola se od poloviny devadesátých let účastní mezinárodního projektu Globe, v jehož rámci žáci měří údaje o životním prostředí v okolí školy.

Účastní se projektu zaměřeného na tříděný sběr odpadů s názvem Recyklohraní.

S žáky 5. nebo 6. třídy jsme každoročně v projektu Les ve škole.

Pravidelně se zapojuje do mezinárodního projektu Litter Less, což je kampaň na snižování množství odpadů.

V letošním roce se podílíme na ověřování materiálu Menu pro změnu aneb zodpovědná spotřeba potravin.

A nově i do projektu Tajný život města, kdy budeme mapovat léčivé či chráněné rostlin v okolí školy pro centrální databázi.